תכנון סידור עבודה

מערכות סידור העבודה של Planit מאופיינות בקישוריות חזקה למערכות המידע הארגוניות.
מבנה הנתונים כולל לרוב הגדרת משימת מסגרת – משמרת, תחתיה מוגדרים תפקידים הנדרשים לאיוש. המערכת מאפשרת פריסת המשמרות על ציר הזמן על פי תבניות מוגדרות מראש או בדרכים אחרות על פי צרכי הלקוח. לאחר פריסת המשמרות ניתן לבצע שיבוץ אוטומטי של העובדים למשמרות בהתאם להכשרותיהם, העדפות, זמינות וחוקי העבודה הרלוונטיים.
המערכות כוללות גם מסכי קלט, דוחות בחתכים שונים ועוד.