תכנון הפצה

יישומי תכנון הפצה מתאפיינים בחלקם בקווי חלוקה קבועים כאשר כמות ונפח הסחורה המועמסת יוצרים ניצול מרבי של המשאית. בארגונים בהם ההפצה לא מבוצעת בקווי חלוקה קבועים אלא נבנית באופן דינאמי על פי ההזמנות לאותו יום, נדרש כלי שיבוץ מסוג אחר.
יישום Planit ככלי תכנון הפצה מאפשר לסדרנים לצפות ברשימת כלי הרכב העומדים לרשותם, זמינותם ולצידם צבר ההזמנות לשיבוץ. ניתן להשתמש בתוכנה לצורך שיבוצים אוטומטיים תוך שימוש בנתוני המקור, יעד והמרחק ביניהם, משקל ההובלה המצטבר ונתונים אחרים. ניתן גם להשתמש בשיבוץ ידני כדי לבחון אפשרויות מורכבות יותר שלא נבחרו באופן אוטומטי. המערכת יכולה לקבל נתונים כמו נפח ומשקל מצטבר למשאית, שילוב יעדים, התאמת המשאית לסוג הסחורה המובלת ועד.
בחלק מהמערכות נעשה קישור למערכות איתור על מנת להציג את מצב ההובלה וזמן הגעה משוער אל היעד המתעדכן בזמן אמת.