תכנון ותזמון ייצור

אחד השימושים הנפוצים של Planit הנו ככלי עזר לתכנון ותזמון היצור.
תכנון ותזמון יצור במפעלים השונים בעל ייחודיות ונבדל ממפעל אחד לאחר. ברוב המקרים משאבי היצור מוגבלים וישנה שאיפה למצות את מלוא התפוקה ולהפעיל את הקווים ברציפות ובכך להבטיח יעילות מרבית. כאשר הביקוש ממחלקות היצור הנו גבוה מהתפוקה האפשרית, אזי המפעל נאלץ לרכוש עוד אמצעי יצור או לחלופין לדחות הזמנות עבודה.
רוב מערכות המידע מכילות כלי זימון כאלה או אחרים המשולבים במודול היצור. יחד עם זה, עקב מורכבות התהליך והשונות בין הארגונים, ברוב המקרים לא מיושמים כלים מובנים לניהול התורים והתכנון מבוצע לרוב בעזרת Excel. השימוש בכלי מובנה מחייב את הגדרת התפוקות והמעברים בין המוצרים וכפועל יוצא גורם גם למיסוד הידע הארגוני הספציפי לכל מחלקה ביצור. אחד החסרונות האופייניים ל- Excel הוא חוסר היכולת לטפל ולעדכן משימות התלויות זו בזו כאשר תהליך היצור מורכב וכולל מספר שלבים במרכזי עבודה שונים.

התועלת המושגת משימוש בכלי תזמון באה לידי ביטוי בשיפור התכנון והנראות שלו, שיפור התקשורת הפנים ארגונית, מניעת תקלות תכנון, שיפור התחרות וההיענות לדרישות השוק ושיפור העמידה בזמני אספקה.