תכנון ייצור במחלקת שיחול (אקסטרוזיה) משנת 2002.
תכנון יצור על בסיס יומי. מספר משאבים ועשרות משימות בו זמנית בתורים. תכנון על סמך תאריכי אספקה, כוונונים בין מוצרים, השבתות, תכונות מיוחדות של המכונות.
בסיס נתונים עצמאי ובלתי תלוי. פקודות העבודה מוקלדות ידנית על ידי המתכנן, מקדימות את הקמת הפקודה במערכת המידע. בשלב זה אין קישור למערכות חיצוניות.

פלניט פועלת במפעלי תמה גם בפולין, הונגריה ואיטליה.